GK Proact QA

Patikros ataskaitų valdymas

Kokybės reikalavimų medžiai

Klausimynai aprašomi naudojant Šešių sigmų kokybės medžių struktūrą

Skaitmenizuotos patikros ataskaitos

Patikros ataskaitos pildomos naudojant Andriod įrenginius

Neatitikimų įrašų valdymas

Rankiniu ir automatiniu būdu generuojami neatitikčių įrašai

Kokybės rodikliai

Integruota kokybės duomenų analizė ir kontrolė

Taikymo sritys

Gamybos kokybė

Gamybos operacijų ir technologinių parametrų kontrolės klausimynai ir ataskaitos

Žaliavų
kokybė

Iš tiekėjų gaunamų žaliavų patikros klausimynai ir ataskaitos

Gaminių
kokybė

Pagamintos produkcijos patikros klausimynai ir ataskaitos

Procesų 
kokybė

Procesų auditams atlikti klausimynai ir ataskaitos

Kokybės medžiai

Reikalavimų grupavimas pagal faktorius ir poreikius. Lengva atsekti kokiais tikslais aprašyti ir tikrinami reikalavimai

Patikros ataskaitos

Patikros ataskaitose saugomi užpildyti klausimynai ir kita susijusi informacija

Neatitikimai

Automatikai kuriami neatitikčių įrašai remiantis užpildytų klausimynų informacija

Android programa

Klausimynus galima užpildyti naudojant mobilų telefoną arba planšetinį kompiuterį su Android operacine sistema