GK Proact SCM

Gamybos įmonei pritaikytas tiekimo grandinės valdymas

Užsakymų valdymo sistema

Užsakymų valdymo sistema apimanti visą gamybinės įmonės veiklos ciklą nuo kliento užsakymo iki užsakymų tiekėjams

Atsargų poreikių
subalansavimas

Atsargų pakankamumo skaičiavimo įrankiai leidžia greitai ir tiksliai įvertinti poreikius ir suplanuoti jų padengimą

Integruota su sandėlio moduliu

Sandėlyje įvykę atsargų pokyčiai yra iškart įvertinami skaičiuojant atsargų pakankamumo planus

Integruota su gamybos moduliu

Atsargų pakankamumo skaičiavimai įvertina tiek suplnuotas pagaminti, tiek sunaudoti atsargas

Taikymo sritys

Atsargų palaikymas

Tinkamo atsargų lygio sandėliuose palaikymas, papildymų užsakymų kūrimas ir valdymas

Pardavimų vykdymas

Gaminių ir pusgaminių pakankamumo valdymas pagal įvairius parametrus

Gamybos planavimas

Gaminių ir pusgaminių pakankamumo valdymas pagal įvairius parametrus

Tiekimo planavimas

Žaliavų ir komponentų poreikių skaičiavimas, užsakymų tiekėjams kūrimas ir valdymas

EDI

Elektroniai užsakymų ir sąskaitų mainai

Atsargų pakankamumas

Atsargų pakankamumo ir trūkumų skaičiavimai

Prekių
variantai

Bendros bazinės struktūros produktų apskaita ir valdymas

Prekių
komplektai

Pardavimų vienetų susidedančių iš daugiau nei vienos fizinės pakuotės valdymas

Pardavimų užsakymai

Klientų užsakymų administravimas, pardavimų proceso valdymas

Gamybos 
užsakymai

Gamybos poreikių skaičiavimas, gamybos terminų stebėjimas ir kontrolė

Pirkimų
 užsakymai

Pirkimų poreikių skaičiavimas, tiekimo terminų stebėjimas ir kontrolė

Perdavimo užsakymai

Skirtingose vietose esančių įmonės padalinių aprūpinimas reikalingomis atsargomis