GK Proact WMS

Sandėlio valdymo sistema, paremta geriausiomis logistikos praktikomis, tačiau pritaikyta gamintojų poreikiams

GS1 
Standartai

Atsargų žymėjimas ir valdymas paremtas GS1 tarptautiniais logistikos standartais

Mobilūs 
kompiuteriai

Visos sandėlio operacijos atliekamos naudojant skaitmenizuotas sandėlio užduotis, todėl atsargų pokyčiai matomi iškart.

Išmanaus surinkimo funkcija

"Smart Pick" funkcija, kuri sandėlio darbuotojams automatiškai sudaro surinkimo maršrutus

Gamybos 
logistika

Integruota su gamybos planavimo ir vidinės logistikos procesais

Taikymo sritys

Žaliavų 
sandėlis

Atsargų priėmimas iš tiekėjų, ženklinimas etiketėmis, perkėlimas į saugojimo vietas. Komplektavimas gamybai. Žaliavų stebėjimas pagal partijas ir serijinius numerius.

Gamybos
 logistika

Atsargų judėjmo gamyboje valdymas, kai gamyba vykdoma partijomis. Nebaigtos gamybos stebėjimas pagal partijas. Nebaigtos gamybos lygio reguliavimas gamyboje.

Produkcijos
 sandėlis

Gaminių priėmimas iš gamybos, gamyboje pagamintų kiekių stebėjimas realiu laiku. Gatavos produkcijos stebėjimas pagal partijas ir serijinius numerius.

Distribucinis sandėlis

Siuntų formavimas, atsargų rezervavimas siuntoms. Prekių komplektavimas, pakavimas ir išsiuntimas padėklais. EDI integracija.

Priėmimas iš tiekėjų

Priėmimai iš tiekėjų gali būti vykdomi remiantis pirkimų užsakymais arba be jų. Sistema gali automatiškai tikrinti gautų kiekių atitikimą pirkimo dokumentams. Reikalingų etikečių spausdinimas priėmimo metu. 

Vidiniai perkėlimai

Įvairios atsargų perkėlimo funkcijos: tarp skirtingų vietų, logistinių vienetų, nutolusių sandėlių. Atsargų į sandėlį padėjimo metu sistema gali teikti padėjimo vietų  siūlymus.

Surinkimas

Surinkimas gali būti atliekamas tiek gamybos užsakymams, tiek siuntoms. Sandėlio darbuotojai gauna automatiškai sudarytus surinkimo maršrutus. Surinkimo maršrutai gali būti paremetrizuojami pagal įvairius kriterijus. 

Siuntos

Transporto valdymas ir atvykimo planavimas. Gali būti gabenimi pilni arba daliniai pardavimų užsakymai. Siuntoms taikomas automatinis atsargų rezervavimas, todėl rankiniu būdu nebereikia tikrinti atsargų likučių pakankamumo.

Sandėlio struktūra

Saugimo plotai aprašomi trimis lygiais: sandėliai, zonos,  vietos. Saugojimo zonos gali turėti skirtingas sandėliavimo klases, kai reikia užtikrinti specialas saugojimo sąlygas.

Atsargų rezervacijos

Rezervacijų mechanizmas užtkrina, kad į gamybos planą arba siuntas įtrauktos atsargos nebus panaudotos kitais tikslais. Taip pat leidžia paprastai pamatyti, kokie yra atsragų trūkumai.

Atsargų stebėjimas

Sistema gali sekti atsargas pagal: serijinius ir partijų numerius; gamybos ir galiojimo datas. Gali apskaičiuoti prekių likučius pagal likusią galiojimo datą.

Automatinis FIFO

Sistemos automatiškai taikomas FIFO metodas surinkimo metu, leidžia išvengti atsargų senėjimo problemos. Galima pasirinkti norimą atsargų apyvartumo lygį.